Каталог на мотокари и електрокари спрямо тяхната товароподемност и височина на повдигане на товара.

Ръчноводими електрокари нископовдигачи и високоповдигачи с товароподемност от 1.5 тона до 2.5 тона. Тези машини могат да обрабитват товари на височина до 3 метра като повечето притежават платформа за водача. собственото тегло на тези електрокари е около 800 кг. без батерията или 1200 кг транспортно тегло.

Платформени кари и кари влекачи, използват се в големите индустриални предприятия и летищата, където служат за транспортирането на машини и товари. товароподемността на платформените електрокари е 1,5 тона а теглителната сила на карите влекачи от 8000 до 30000 килограма.

Универсални електрокари и мотокари високоповдигачи, използват се масово в търговията, индустрията, транспорт, логистика, производство, селскостопанство и на всякъде, където е необходимо обработка на товари и товарно разтоварна дейност. товароподемността им е от 1.5 тона до 6 тона. В тежкото металоргично производство се използват мотокари с товароподемност до 10 тона. Обработката на контейнери се извършва с мотокари с товароподемност до 40 тона.

Специализирани мотокари и електрокари се използват най-често в логистичните складове или при подреждане на специализирани товари.

За работа с подемнотранспортни машини е необходимо работницитр да са преминали курсове за мотокари и електрокари в лицензиран учебен център, като свдетелството за правоспособност трябва да бъде въведено в единната информационна система на Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.