Сервиз, обслужване и курсове за оператор на мотокар и електрокар са едни от най-важните елементи на продължителната безаварийна работа на индустриалните машини и транспортни средства в логистичните  центрове, фирми и предприятия от промишленост, преработвателната индустрия, строителството и бизнеса.