Сервиз, обслужване и ремонт преподавани в курсове за мотокар и електрокар са едни от най-важните елементи на продължителната безаварийна работа на индустриалните машини и транспортни средства в логистичните  центрове. Фирми и предприятия от промишленост, преработвателната индустрия, строителството и бизнеса имат необходимост от добре обучени кадри за рутинни и ежедневни прегледи на наличните подемнотранспорни машини. Курсовете за мотокар са мястото където може да се научите как се прави това.

Мотокарите са основна част от оборудването в много складове, но те изискват редовна поддръжка и ремонт, за да осигурят непрекъсната безопасна и ефективна работа. Извършването на техническо обслужване на мотокар е задача, която трябва да се поеме от квалифициран техник, но има няколко ключови стъпки, които могат да бъдат предприети, за да сте сигурни, че услугата е извършена правилно.

1. Огледайте мотокара: Първата стъпка от техническото обслужване е да се запознаете с инструкцията за експлоатация на производителя, да инспектирате мотокара за признаци на повреда или износване. Проверете за напукани или износени маркучи, течове и други признаци на повреда. Уверете се, че всички движещи се части работят правилно, смазани са и потърсете разхлабени или износени компоненти.

2. Тествайте хидравличната система: Силовото предаване на енергията в мотокара се осъществява чрез хидравлична система, отговорна за повдигането и спускането на вилиците и другите компоненти на мотокара, така че е важно да се уверите, че работи правилно. Започнете с проверка за течове на маслото, след това проверете работата на клапаните (лостовете за управление) и помпите.

3. Сменете течностите: След проверка и тестване на хидравличната система е важно да се уверите, че течностите се сменят редовно. Проверете нивата на маслото и охлаждащата течност и сменете всички течности, които са ниски или са били замърсени. Описание и информация на колко моточаса се сменя работните течности, ремъци, ролки, водни помпи и други елементи има в инструкцията на производителя а за някои марки е описана на капака на двигателя.

4. Проверете гумите: Мотокарите обикновено се задвижват от големи, тежки гуми, така че е важно да се уверите, че са в добро състояние. Проверете гумите за признаци на износване, както и пукнатини или издутини, скъсвания и отлепвания от джантата. Уверете се, че протекторът все още е в добро състояние и че гумите са правилно напомпани.

5. Проверете батерията: електрокарите обикновено се захранват от голяма батерия, така че е важно да се уверите, че е в добро състояние. Проверете нивата на електролита и се уверете, че кабелите са свързани правилно и са добре затегнати. Ако батерията се нуждае от смяна, уверете се, че използвате висококачествена и надеждна батерия.

6. Почистете и смажете: След проверка и тестване на всички компоненти на мотокара е важно да се уверите, че е правилно почистен и смазан. Използвайте висококачествена смазка, за да сте сигурни, че всички движещи се части са добре смазани и не забравяйте да почистите външността, за да предотвратите корозия и ръжда.

Извършването на техническо обслужване на мотокар е важна задача и трябва да се извършва редовно, за да се осигури безопасна и ефективна работа. Следвайки тези стъпки, можете да се уверите, че вашият мотокар е добре поддържан и в добро работно състояние.

В нашите курсове за мотокар обръщаме особенно внимание на знанията на мотокаристи и електрокаристите за техните задължения.